Történetünk

A Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Kollégiuma a gyógypedagógia "fiatal" ágát képviseli: a vakok közel két évszázados intézményében a gyengénlátók oktatása 1928-ban indult.

Csepeli épület 19561956-ban Csepelen, egy kellemes, de diákotthonos iskolának valójában alkalmatlan kétlakásos családi házban jött létre Magyarországon az első önálló iskola, a "Csökkentlátók Általános Iskolája és Nevelőotthona". Hőskor volt ez: mit, miből, milyen eszközzel és hogyan kell tanítani a csökkentlátó gyermekek iskolájában? Ugyanazt és ugyanúgy, mint az általános iskolában? Stb, stb, stb... "Csak" ennyi volt a kérdés! És az új intézmény megadta a válaszokat - olyan jól megalapozva azokat a szaktudományok és a gyógypedagógiai gyakorlat oldaláról, hogy az utódok tovább tudtak és tudnak építkezni, nemcsak a saját "várhoz" használva a köveket, hanem átadva azokból jó pár darabot a gyógypedagógia egyéb ágainak is.

Zuglói épületIntézményünk bő egy évtized multával Csepelről Zuglóba került: a régi-új épület azonban még mindig szűkös volt, hiszen csak az alsó tagozatos gyermekek oktatása és nevelőotthoni elhelyezése volt lehetséges. A tanulókat a felső tagozat elvégzésére a vakok iskolája fogadta be. 1978-ban, Magyarországon elsőként, két "utazótanár" kezdi meg az épek iskoláiban tanuló gyengénlátók felkutatását- azaz az integrált nevelés-oktatás gyógypedagógiai megsegítésének hazai gyakorlatát a mi intézményünk vezette be!

Miskolci úti épület 19821982 - jeles év iskolánk múltjában: a nevelőtestület átveszi a korszerű épületet, és lelkes munkával berendezi azt. Az épület korszerű: tájolása megfelel a látássérültek különleges igényeinek, termei világosak, uszodája, szaktantermei, sportudvara van, saját konyha, saját fűtés, saját mosoda - "állam az államban". 1990-es évek kezdetén a nevelőtestület tagjai - felismerve a külső igényeket, az új lehetőségeket - nagy szakmai lépésekről döntenek: - vállalják az aliglátó gyermekek oktatását - néhány év múlva az összes tanuló egyharmada aliglátó! - elhatározzák, hogy az országosan egyedülálló négyosztályos "kisegítő" tagozatot nyolcosztályosra bővítik - megtervezik a gyengénlátók, aliglátók integrált nevelését, oktatását segítő "utazótanári csoport" létrehozását - az évtized végére létrejön a fővárosban a modellértékű"gyengénlátók módszertani központja", melynek szakmai leírása alapján a fenntartó Fővárosi Önkormányzat, öt évvel megelőzve a törvényi szabályozást, több intézményét módszertani központtá alakítja, elhatározzák, hogy a várhatóan növekvő feladatok miatt kezdeményezik az épület bővítését.
Miskolci úti épület 20012001-re megvalósul az álom: az épület új emelet ráépítésével négy szintesre bővül. Napjainkra európai felszereltséű, többcélú intézménnyé váltunk. Három nagy szakmai egység működik: -az átlagosan 120 ép intellektusú és halmozottan sérült gyengénlátót, aliglátót fogadó iskola, -a 80 férőhelyes diákotthon, -a megközelítőleg 700 integrált óvodást, általános- és középiskolást, esetenként felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat segítő integrációs csoport. A három szakmai intézményegység a sajátos szakmai programok tervezését, szervezését közösen végzi. Az önálló intézmény immár öt évtizednyi szakmai tapasztalatra tekinthet vissza. Az oktatási törvény 2003-as módosításában - kezdeményezésünkre - a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelését, oktatását segítőúj intézménytípus jelent meg: "az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény".

  • Boldog Iskola
  • Támogassa intézményünket 1%