Különös közzétételi lista

 • 1. Nevelőtestület pedagógusainak végzettsége
 • 2. A nevelő, oktató munkát segítő munkatársak
 • 3. Országos mérés-értékelés eredményei
 • 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
 • 5. Volt tanítványaink 8. és 9. évfolyamon elért eredményei
 • 6. Hétvégi házi feladat szabályai
 • 7. Az iskolai tanév helyi rendje
 • 8. Az iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma (iskola, diákotthon)
 • 9. Szabadidős foglalkozások köre (iskola, diákotthon), habilitáció-rehabilitáció, szakszolgálat
 • 10. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)

1. Nevelőtestület pedagógusainak végzettsége

Az intézményben 80 pedagógus dolgozik, valamennyien rendelkeznek a közoktatási törvényben munkakörükre előírt felsőfokú végzettséggel.

Gyakornok 10 fiatal kolléga, pedagógus I. fokozatba 76-an, pedagógus II. fokozatba 14-en, mesterpedagógusi fokozatba 9-en tartoznak.

Gyógypedagógiai tanári oklevele van 43 pedagógusnak, közülük 32-en főiskolai, 11-en egyetemi szinten szerezték meg. Egyetemi végzettségű a pedagógusok 23 %-a.

A gyógypedagógiai tanári oklevéllel rendelkezők közül 20 % egyszakos, 80 % pedig 2-4 szakos gyógypedagógus. 12 tanár a gyógypedagógiai végzettség mellett szaktantárgyi végzettséggel is, 4 fő hittanári képesítéssel is rendelkezik. Szakvizsgával 16 pedagógusunk rendelkezik, ez az oktató tanárok esetében 20 %-ot jelent. Intézményünkben 2 pszichológus segíti a pedagógiai munkát.

A megszerzett pedagógiai/gyógypedagógiai szakok összesített száma 135, ebből gyógypedagógiai 91, általános iskolai tantárgyi 26, egyéb végzettség 18.

Szakképzettségek: gyógypedagógiai képzettség:

- Látássérültek gyógypedagógusa - terapeutája - rehabilitációja

- Logopédus - értelmi fogyatékosok/hallássérültek gyógypedagógusa

- Hittanár

Tantárgyak, egyéb képzettségek

- Magyar/angol/német irodalom és nyelvtan, történelem

- Matematika - informatika

- Rajz-ábrázolás - ének-zene

- Fizika - biológia - földrajz

- Testnevelés - sportszervezés - konduktív nevelés - gyógytestnevelés

- Óvodapedagógia - tanító

- Pedagógia - szociálpedagógia – mentálhygiéné


2. A nevelő, oktató munkát segítő munkatársak

Intézményi szinten 12 pedagógiai asszisztenst és 10 gyermekfelügyelőt alkalmazunk. Három műszakos ellátást biztosít 5 ápolónő.

Intézményi szinten 12 pedagógiai asszisztenst és 10 gyermekfelügyelőt alkalmazunk. Három műszakos ellátást biztosít 5 ápolónő.

Az iskolaorvosi feladatokat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat gyermekorvosa látja el. Munkáját védőnő segíti. Tanulóink fogászati ellátását a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Gyermekfogászata látja el.

Gyermekorvosi feladatokat a Heim Pál Gyermekkórház gyermekotthoni osztályának orvosai látják el.


Iskolaorvos:

Dr. Velkey Magdolna

velkeymag@gmail.com

30 951 4346

az iskolában rendel: páratlan héten szerdán 12.00-14.00

Védőnő:

Dallos Andrea

andicek@freemail.hu

20 329 4982

az iskolában tartózkodik: páratlan héten szerdán 12.00-14.00


3. Országos mérés-értékelés eredményei

Több éve nem vesznek részt tanulóink az országos mérés-értékelésben 4., 6. és 8. évfolyamon. A látássérüléssel sújtott, sokszor egyéb problémával (figyelemzavar, csökkent hallás, enyhe mozgászavar stb.) tanulóink teljesítménye nem összehasonlítható az országos/fővárosi átlaggal.


4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

A beiratkozás/átiratkozás a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakvéleménye alapján történik. Tanulóink más iskolába átiratkozás esetén is folytatják tanulmányaikat, így lemorzsolódásról nem beszélhetünk. Évismétlés tanévenként a 2-5 főt nem haladja meg.


5. Volt tanítványaink 8. és 9. évfolyamon elért eredményei

Az intézmény működésének kezdete óta minden nyolcadik osztályos tanulónk középfokú oktatásba beiskolázása megtörtént. A kimaradás a középfokú oktatásból csekély, általában 1-1 fő szakítja meg tanulmányait.


6. Hétvégi házi feladat szabályai

A hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályait a Házirend és a Pedagógiai Program tartalmazza.


7. Az iskolai tanév helyi rendje

Az iskolai tanév tanévenként megújított helyi rendje a honlapon megtalálható.


8. Az iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma (iskola, diákotthon)

Az iskolai osztályok száma 19. A tanulók, kollégista gyermekek létszáma tanév közben változhat.

Az egyes osztályokban tanuló/napközis ellátást igénybe vevő (közöttük Budapestről bejáró és diákotthonos gyermekek) tanulók létszáma 5-13 közötti. A létszám-túllépéshez engedélyt minden évben kérünk és kapunk.

A délutáni csoportok száma azonos az iskolai osztályok számával. A kollégiumban a csoportok száma négy, a létszám 15-20 között változik. A hétvégi csoportok szervezése az aktuális hétvégén kollégiumi ellátást igénylő tanulók létszámától és életkori összetételétől függ.


9. Szabadidős foglalkozások, habilitáció-rehabilitáció, szakszolgálat

A tervezhető szakkörökről a Pedagógiai Program tartalmaz információkat, a jelentkezésről a Házirendben adunk tájékoztatást.

Az iskolában behatárolt létszám erejéig van lehetőség zongoratanulásra.

Minden rászoruló tanulónk számára biztosítjuk a habilitációs-rehabilitációs foglalkozást mindaddig, amíg az számára szükséges. A foglalkozásokról a Pedagógiai Program ad részletes tájékoztatást.

Logopédiai és gyógytestnevelési ellátást helyben biztosítunk. A diáksportkör feladatait a Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete vállalja. A délutáni szabadidős foglalkozásokat a Kollégiumi Alapprogramban foglaltak figyelembe vételével tervezzük.

A késő délutáni/esti szabadidős foglalkozásokat a tanulók igényei alapján tanévenként tervezzük.


10. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)

Az intézményben működő EGYMI segíti az integrált nevelésben, oktatásban résztvevő óvodás, általános és középiskolás gyermekeket, tanulókat, szüleiket és pedagógusaikat. Részletesebb információ a honlapon olvasható.


A lista teljes szövege itt olvasható: kulonlista2017.pdf

 • Boldog Iskola
 • Támogassa intézményünket 1%