Tanórák sajátosságai

Bizonyos tantárgyakat magasabb óraszámban tanítunk a látássérülésből fakadó hátrányok hatékony leküzdése érdekében. Ugyanezen célból egyes tantárgyak tematikájában plusz tartalmak és hangsúlyok jelennek meg.

Alsó tagozaton magyar nyelv és irodalom órán alkalmazott olvasástanítási módszereink hatékonyak a diszlexia megelőzésében. Bőven biztosítunk időt az alapkészségek, kultúrtechnikák elsajátítására és begyakorlására.

Testnevelés óraA testnevelés programját a tanulók fizikai állapota határozza meg. Szemészeti megbetegedésük vagy más sérülés, egészségügyi ok miatt veszélyeztetett tanulóink sem maradnak ki a testmozgásból, ők sajátos, rájuk szabott testnevelési programot végez- nek. A testnevelés órák helyszínei tornatermünk, saját uszodánk, sportudvarunk és tükrös tornaszobánk.

RajzTechnikaA rajz és a technika tantárgyak tematikája is igazodik a tanulók sajátos igényeihez. Rendkívül sokféle anyaggal, eszközzel és technikával dolgoznak. Igényes, különleges alkotások születnek, tanulóink nagyon sok pályázaton, kiállításon szép eredménnyel szerepelnek műveikkel.

Iskolánkban az ép értelműek tagozatán 3. évfolyamtól, a halmozottan sérülteknél 6. évfolyamtól tanítunk idegen nyelvet. Választható nyelvek az angol és a német.

InformatikaAz informatika tanításának eszközei közt megtalálhatók azok a speciális szoftverek, melyeket látássérült felhasználók számára fejlesztettek ki (nagyító és felolvasó programok). A tantárgy tanterve nagy hangsúlyt fektet a gépírás eszközszintű elsajátítására is. 7. 8. osztályos tanulóink képességeik és választásuk alapján ECDL-felkészítésre járhatnak iskolán belül külön térítés nélkül, és vizsgáikat is megszervezzük. Minden évben több nyolcadikosunk teljes ECDL-Start bizonyítvánnyal ballag el iskolánkból, és sokaknak már csak-egy két modul hiányzik ehhez.

Az osztályfőnöki tantárgy olyan ismereteket is nyújt, amelyekre a látássérült tanulóknak különleges helyzetük miatt szükségük van. Ilyenek a tanulási stratégiák, a reális önismeret, az életmódbeli ismeretek, a pályaválasztás lehetőségei, szemészeti, érdekvédelmi tudnivalók.

  • Boldog Iskola
  • Támogassa intézményünket 1%