Iskolánkról

Iskolai óra 1Két tagozaton, 8 évfolyamon oktatjuk, neveljük, fejlesztjük a ránk bízott gyermekeket. Ép értelmű és halmozottan sérült (elsősorban tanulásban akadályozott) látássérült tanulókat is fogadunk. Iskolánkba a gyermekeket a Látássérültek Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakértői javaslata alapján vehetjük fel.

Szakembergárdánk sokoldalúan képzett: néhány kivétellel mindannyian gyógypedagógusok, akik között sokan több oklevelet, diplomát szereztek. Végzettségük szerteágazó: szaktanári, fejlesztő pedagógiai, vezetőtanári, szakértői, pszichológusi, terapeuta. A gyermekek ellátásában a pedagógusokon kívül más szakemberek is részt vesznek: szemészorvos, gyermekorvos, ápolónők, védőnő, pszichológus, szociálpedagógus, konduktor.

Iskolánkban a nevelés-oktatás Helyi Pedagógiai Programunk és a benne foglalt Helyi Tanterv szerint folyik. Helyi tantervünk igazodik a Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez, így biztosítja az átjárhatóságot a többségi iskolák és intézményünk között.

LiftÉpületünk, tantermeink kialakítása a látássérült tanulók igényeit figyelembe véve történt. Az épület tájolása, a lift, a burkolatok, a megvilágítás, a bútorok, a tantermek felszereltsége és az oktatást segítő speciális eszközök mind az adaptált, akadálymentes környezet részei.

Iskolánk a gyógypedagógus-képzés gyakorlóterepe és színhelye az integrációt megsegítő módszertani központ gyakorlatközpontú továbbképzéseinek is. Tantestületünk innovatív közössége igyekszik átadni tudását a gyógypedagógus hallgatóknak és az integráló iskolák pedagógusainak egyaránt.

Nevelő-oktató munkánk sajátosságai

Iskolai óra 2Célunk a hozzánk járó tanulók komplex személyiségfejlesztése, számukra alapműveltség nyújtása és felkészítésük a továbbtanulásra. Mindezt sérülés-specifikus módszerekkel adaptált tanulási környezetben valósítjuk meg, hiszen a tananyag feldolgozását lényegesen befolyásolja a látássérülés. A tanulók ismeretszerzését gazdag tan- és szemléltető eszközpark segíti, munkavégzésükhöz optikai segédeszközöket is biztosítunk. Optikai segédeszközök

Iskolánkban az osztályok a többségi iskolához képest alacsonyabb létszámmal működnek a tanulók differenciált fejlesztése érdekében. A kis létszámú osztályokat bizonyos tanórákon még további csoportokra bontjuk, idegen nyelv, informatika, technika, rajz, testnevelés órákon.

Alsó tagozatos osztályainkban állandóan, felső tagozatunkon szükség szerint pedagógiai asszisztens segíti az egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezést.

  • Boldog Iskola
  • Támogassa intézményünket 1%