Befogadó pedagógusok támogatása

Intézményünk a közoktatási törvény alapján egységes módszertani gyógypedagógiai intézményként részt vállal a pedagógus-továbbképzésben.

 • Intézménylátogatások

  Az időszakos iskolalátogatások alkalmával az integrációt segítő gyógypedagógusok személyesen is felkeresik a befogadó általános- és középiskolákat, Budapesti területén belül az óvodákat is.
  Utazótanárunk tájékozódik a befogadó intézményben az integrált nevelés, oktatás körülményeiről. A gyermek/tanuló gyengénlátásból vagy aliglátásból fakadó sajátos nevelési szükségleteinek megismerése céljából foglalkozáson/tanórán is részt vesz. A látogatás alkalmával a befogadó pedagógusokkal megbeszéli a látássérüléssel kapcsolatos egyéni teendőket, a különböző speciális oktatási módszereket. Pedagógiai látásvizsgálatot végez, speciális optikai- és tanulást segítő eszközöket, valamint célszerű tanulásszervezési módokat ajánl.

  A pedagógus és a gyógypedagógus együttműködését szolgálja óvodában a „Nyitni-kék”, általános iskolában a „Ne felejts!”, középiskolában a „Ráció-integráció” dosszié. Ez egy-egy az évek során bővülő tartalmú dokumentum-gyűjtemény, amely tartalmazza a sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos legfontosabb információkat, másrészt biztosítja a kapcsolattartást és az együttműködést a gyógypedagógussal.

 • Szakmai nyílt napok

  E programok az együttnevelésben részt vevő pedagógusok számára teszik lehetővé az alapvető gyógypedagógiai kompetenciák megszerzését. Az elhangzó előadásokon tájékoztatást adunk a gyengénlátás fogalmáról, a szembetegségekről, a sérülés-specifikus módszertanról. Az eszközbemutatón a pedagógusokat megismertetjük a tanulást segítő optikai és szemléltető eszközökkel. Az interaktív szimulációs gyakorlatokon a látássérülés megtapasztalását biztosító szimulációs szemüvegekkel végezhetnek az óvodai/iskolai életre jellemző tevékenységeket. Az óvodapedagógusok megtekinthetik csoportos iskola - előkészítő foglalkozásunkat, valamint a gyermekek mozgásfejlesztését, az általános és középiskolai pedagógusok óralátogatásokon, személyes megbeszéléseken ismerhetik meg speciális eszközeinket, módszereinket.

  Nyílt napok 2017/2018. tanév

  Időpont

  Érintett intézmények

  Téma

  10. 05.

  csütörtök

  általános iskola
  és középiskola

  csop.: A gyengénlátás fogalma; a látássérülés pedagógiai következményei; a követelménytámasztás változásai látássérült gyermekek esetében; A tanulást segítő optikai eszközök és használatuk – bemutatóval egybekötött előadás;
  csop.: a matematika tantárgy módszertana előadás és film (1. osztályosok pedagógusai számára)

  10. 27.

  péntek

  óvoda

  A gyengénlátás fogalma; a látássérülés pedagógiai következményei; a befogadás jogszabályi háttere

  A nagymozgások, finommozgások fejlesztése az óvodában

  11.30.

  csütörtök

  általános iskola
  és középiskola

  A kulcskompetenciák kialakítása gyengénlátó és aliglátó tanulók esetében; a szemléltetés jelentősége a látássérült tanulók számára

  Az idegen nyelv tanításának specialitásai

  12.08. péntek

  óvoda

  Játék a sajátos nevelési igényű gyermekek életében; gyengénlátó gyermek a csoportban – környezeti adaptáció, beilleszkedési problémák

  01. 26.

  péntek

  óvoda

  A gyengénlátás fogalma; a látássérülés pedagógiai következményei; a sajátos nevelési igény jelentése gyengénlátás esetén;

  Gyengénlátó gyermek az óvodában (film)

  02. 15.

  csütörtök

  általános iskola
  és középiskola

  Az informatika a látássérült tanulók életében: speciális programok, lehetőségek

  Az informatika, mint a társadalmi beilleszkedés eszköze

  04.12.

  csütörtök

  általános iskola
  és középiskola

  A testnevelés és a sport szerepe a gyengénlátó és az aliglátó gyermekek életében

  04.27.

  péntek

  óvodai

  Látásnevelés az óvodában; képességfejlesztés-iskolaérettség

  06. 21.

  csütörtök

  általános iskola

  A leendő első osztályosok tanítóinak továbbképzése 1. rész: a gyengénlátás fogalma, a látássérülés pedagógiai következményei; szemészeti alapismeretek;; betekintés az iskola-előkészítő táborunk munkájába; a matematika tantárgy módszertana

  08. 23.

  csütörtök

  általános iskola

  A leendő első osztályosok tanítóinak továbbképzése 2. rész: az olvasás-, írás tantárgy módszertana; tanulást segítő eszközök, optikai és elektronikai segédeszközök, környezeti adaptáció

 • Kihelyezett szakmai nap
  A felső tagozatba lépéskor a befogadó iskoláknak lehetőségük nyílik egy kihelyeztett szakmai programot igényelni, ahol a tantestület érintett tagjai helyben, egy értekezlet során megismerhetik a gyengénlátó tanulóval kapcsolatos legfontosabb információkat. Tájékoztatást kapnak a tanuló szemészeti diagnózisáról, annak pedagógiai következményeiről, sajátos nevelési igényéről. Érzékenyítés során szimulációs szemüvegek kipróbálásával élhetik át a tanítványuk mindennapi helyzeteit. Személyes konzultációra is ad lehetőséget a program.
 • Szaktanácsadás befogadó óvodák, iskolák részére

  Az EGYMI pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében látja el a szaktanácsadást.
  A szaktanácsadás célja a gyengénlátó, aliglátó gyermeket, tanulót befogadó többségi óvodák, iskolák munkájának segítése az inklúzió megvalósításában.

  A szaktanácsadó felkérésre:

  • információkat nyújt az inkluzív nevelésre-oktatásra vonatkozó jogszabályokról, a szakirányú EGYMI szolgáltatásairól,
  • szakszerű segítséget ad a pedagógiai program, a helyi tantervek gyengénlátó, aliglátó gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges tartalmakkal történő kiegészítéséhez, a program megvalósításához,
  • javaslatot tesz az egyéb belső intézményi dokumentumok:
   SZMSZ, IMIP kiegészítéséhez,
  • tájékoztatja a szakmai munkaközösségeket a speciális módszerekről,
  • bemutatja az adaptálható hazai és külföldi jó gyakorlatokat,
  • támogatja a befogadó iskola integrált neveléshez fűződő innovációs tevékenységét, a befogadó szemlélet kialakítását a tantestületben,
  • igény szerint egyéni tanácsadást biztosít.

 • Kiadványok

  Az alábbi segédanyagok hozzájárulnak az integrált neveléshez, oktatáshoz alapvetően szükséges gyógypedagógiai kompetencia megszerzéséhez.

  • Tantárgyi módszertani útmutatók - CD
  • Speciális tantárgyi feladatlapok - CD
  • "Közelről nézve – a gyengénlátó gyermek" - könyv
  • Fejlesztő eljárások óvodáskorú gyengénlátó gyermekek számára - CD
  • Filmek az integrált nevelés, oktatás segítéséhez
  • Nevelési tanácsok gyengénlátó tanulót nevelő szülők számára - CD
  • "Ismerd meg Budapestet" fotósorozat - DVD

  A CD-ket, DVD-t és a könyvet térítésmentesen átadjuk nyílt napjaink vendégeinek. A filmeket az intézményünkben tartott programokon vetítjük.

 • Boldog Iskola
 • Támogassa intézményünket 1%