Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Intézményegységünk célja a gyengénlátó, aliglátó gyermekek és tanulók integrált nevelésének, oktatásának támogatása. Megközelítőleg 950 integrált óvodással, általános- és középiskolással, esetenként felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóval, családjukkal és befogadó intézményeikkel tartunk kapcsolatot.

Tevékenységünk sokrétű. A gyermekek, tanulók látássérülésből fakadó hátrányainak csökkentését képességeik fejlesztésével, kibontakoztatásával és speciális segédeszközök ajánlásával segítjük. Szakszerű fejlesztésük érdekében konzultáció és szakmai programok keretében támogatjuk szüleiket és befogadó pedagógusaikat. Társadalmi integrációjuk megvalósulását a pályaorientáció segítésével mozdítjuk elő.

A módszertani intézmény a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakvéleménye, és a szülők kérése alapján gondoskodik a gyengénlátás, vagy aliglátás következtében sajátos nevelési igényű gyermekekről, fiatalokról. Törekvésünk az ország távoli vidékein élő integrált tanulókat megsegítő helyi látássérültek pedagógiája szakos utazó gyógypedagógusokkal való aktív kapcsolattartás, igény esetén szakmai segítségnyújtás

  • Boldog Iskola
  • Támogassa intézményünket 1%