Különleges programjaink

 • Audio-narrációs színházi előadások

  SzínpadbejárásFontos számunkra, hogy a családjaiktól távol lévő gyerekek az oktatás mellett életkoruknak megfelelő nevelést is kapjanak, mindemellett meleg, családias légkör, szeretet vegye őket körül. Kiemelt feladatunknak tekintjük a szabadidő hasznos eltöltését, az arra való igény kialakítását. Szakmai szempontokat figyelembe véve tervezik meg a nevelőtanárok a korosztály és a csoport igényeit szem előtt tartva a színes, szórakoztató programokat játék, kézműves tevékenység, sport, kultúra területén. A Pesti Magyar Színházzal kötött megállapodásunk alapján tanulóink audio-narrációval kísért színházi előadásokon vehetnek részt már harmadik éve. A program része az előzetes audio-narráció meghallgatása – amely ismerteti a darabot röviden, valamint a szereplők jellemét, küllemét mutatja be –, színpadbejárás, a kellékek, jelmezek megismerése, a szereplőkkel való találkozás. Ezen kívül színház-pedagógiai foglalkozás is tartozik a darabokhoz, melyet iskolánkban tart meg a színház társadalmi felelősségvállalási referense, magával hozva egy-két színészt is. Ezen a programon a darabot megtekintő csoport vesz részt. A színház a kultúra része. Ezt az alapigazságot szeretnénk diákjainknak a gyakorlatban is megmutatni. Valamint azt a másik nagyon fontos fogalmat a hétköznapokba átültetni, hogy esélyegyenlőség, ami kézen fogva jár az akadálymentesítéssel. Ezért volt számunkra nagy öröm, hogy a Pesti Magyar Színház célul tűzte ki, és meg is valósította a látássérültek számára akadálymentes színházi előadásokat az audio-narráció biztosításával. Mint ahogy azt a színház honlapján (http://pestimagyarszinhaz.hu/) is olvashatjuk, a narráció megvalósulásához szükséges eszközt, alkalmazást, fülhallgatót a színház biztosítja a nézők számára. A narrátor élő beszéddel hangos leírást ad a látottakról (pl. képek, helyszín, testbeszéd, arckifejezések stb.), ami a párbeszédek között hangzik el anélkül, hogy megzavarná a fontos hang- és zenei effektusokat. További részletek az audio-narrációról megtalálhatók az oldalon. Ezen a weboldalon hangos térkép is található a színház megközelíthetőségéhez, valamint a narrált előadások előnarrációja is. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy az akadálymentesítés ezen formáját igénybe véve teljes színházi élményhez juttassuk gyengénlátó, aliglátó diákjainkat, igényt ébresztve bennük a későbbi hasznos szabadidő eltöltés ezen formájára is. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, vidéki kis falvakból származó gyerekek számára a családdal nincs lehetőség efféle kulturális programon való részvételre. A Színházzal kötött megállapodásunk alapján tanulóink audio-narrációval kísért színházi előadásokon vehettek részt, melyhez a „Látható láthatatlan” színház-pedagógiai program is tartozott. A program része az előzetes audio-narráció meghallgatása, amely ismerteti a darabot röviden, valamint a szereplők jellemét, küllemét mutatja be. Az előadás előtt sor került a színpadbejárásra, a díszletek, kellékek, jelmezek megismerésére. Mindenhova be lehetett menni, be lehetett nézni, eszközöket megfogni, kipróbálni, jelmezeket közelről megnézni, megfogni, fölvenni. Mindez segítséget adott a történet megértéséhez, a narrációban való utalások értelmezéséhez. Az előzetesen alkotott kép mind a helyszínekről, mind a kellékekről, jelmezekről, a megértést segítik a darab közben, akkor is”láthatóak” maradnak, amikor nem látják azokat, valójában „láthatatlanok”.
  Eszközbeállítás Az előadás előtt megkapta mindenki az audio-narráció hallgatásához szükséges eszközt, melyet beállítottunk, megtanítottuk a legfontosabb funkció-elemeket, amelyekre szükség lehetett az előadás közben. A diákok nem rendelkeznek olyan saját eszközzel, amely lehetővé tenné számukra az alkalmazás használatát, így a színház eszközeit használtuk. Az előadás közben az audio-narráció segített követni az eseményeket. Teljes képi anyagot biztosított az aliglátó gyerekek fejében is. Ezen kívül színház-pedagógiai feldolgozó foglalkozás is tartozott a Rumini és a Tündér Míra darabokhoz, melyet iskolánkban tartott meg a színház drámapedagógusa, aki a darabokban is játszott, a színház társadalmi felelősségvállalási referense egyben audio-narrátora. Ezeken a foglalkozásokon a darabot megtekintő csoport vehetett részt. Színházi elemekkel tűzdelt szituációs játékok következtek, ahol mozgással, körülírással, élőkép megformálással elevenítették fel a darabot a gyerekek. A szereplők külső-belső tulajdonságait is rendszerint összegyűjtötték és ezt értékelték, különbséget tettek helyes és helytelen viselkedések, tulajdonságok között. Lehetőség volt beszélgetésre, éneklésre, játékra, mely minden gyerek szórakozására szolgált. Nagyon összetett, sok műveltségi területet érintő foglalkozásokat élhettek át.
  Színház óraOlyan helyzetek is adódtak, melyre senki nem számított, és a gyerekek ösztönösen és páratlan módon oldották meg. A program létjogosultságát igazolja, hogy egyre szélesebb körben látható a törekvés az akadálymentesítés ezen formájára. a Kolibri Színház is műsorra tűz audio-narrációval kísért darabokat. Intézményünk célja, hogy a világ megismerése a tanórán kívül minél szélesebb körből származzon, a gyerekek minél több tapasztalatot nyerjenek az őket körül vevő világból, melynek ők is főszereplői. Amit a gyerekek kaptak: új információk, új történetek, élmények, ismeretek, vidám órák, pillanatok, felforgatott tanórák, érdekes szituációk, különböző jellemek, tapasztalatok… A színházlátogatások folyamatosak, egy tanév alatt minden osztály legalább egy darab megtekintésére kap lehetőséget.

 • Táborok

  KirándulásMinden nyáron megszervezzük honismereti táborunkat. A lelkes nevelőtanárok egész napra szórakoztató és pihentető programokat vezetnek a tábor környékének megismerésére. Természeti és kulturális nevezetességeket keresnek fel, szakszerűen vezetik végig múzeumokon, kiállításokon a gyerekeket. A csapatok egymás közötti vetélkedői, kézműves foglalkozások, éjszaki bátorságpróba, de még az oda- és visszautazás is nagy élmény szokott lenni. Minden nyárnak volt eddig valamilyen felejthetetlen, különleges eseménye is, mint amilyen az eltévedés, bőrig ázás, ajándékba kapott programlehetőség, a helyiek kimutatott szimpátiája, stb.

 • Élményterápia

  BarlangászásIntézményünk 2008-ban csatlakozott a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat Élményterápiás csoportja által vezetett élményterápiás barlangász programhoz. Képzett barlangi túravezetők kiépítetlen barlangba viszik a gyerekeket, ahol különböző szűkületeken, hasadékokban, egyenetlen talajon kell átjutniuk „csúszva-mászva”. A fizikai határok megtapasztalása mellett a gyerekek egymást is jobban megismerik, más helyzetben láthatják egymást. A gyerekek itt kitűnhetnek társaik közül ügyességükkel, figyelmességükkel, segítőkészségükkel. Nem utolsó sorban kommunikációjuk is fejlődik, a barlangászokkal és a csapat tagjaival folyamatosan beszélni kell, információkat átadni a továbbjutáshoz. Erre a közösségépítő program alkalmaira szülői és szemészorvosi engedély szükséges. Hasonlóan szigorú válogatás előzi meg a műfalmászást is, mert az nagy fizikai terheléssel jár.

 • Családi hétvégék

  4. és 7. osztályosok számára tartott családi hétvégék főszervezője a diákotthon. A felső tagozatba lépő tanulóinkat és családjaikat együtt fogadjuk az integráltan tanulókkal egy teljes hétvégére mindig tavasszal. A szakmai előadások mellett személyes konzultációs lehetőségek töltik ki az idő nagyobbik részét, de tréfás családi vetélkedő és egyéb, a gyerekek és szülők közös szórakozását szolgáló programok is szoktak lenni.

  A hetedikeseket a pályaválasztás, továbbtanulás témakörében szervezett iskolalátogatás, szakmai beszélgetés, tanácsadás, konzultáció programjaira hívjuk. A gyerekeknek és testvéreknek a szülőkével párhuzamosan futó játékokat, vetélkedőket, kézműves foglalkozásokat szervezünk.

 • Állatasszisztált terápia

  Elkezdődött heti két alkalommal a kutyaterápiás foglalkozás, melyet az Aura Segítő Kutya Alapítvány hivatásos kutyafelvezetője tart segítő kutyájával. Cél: Az izoláltság csökkentése, pozitív kapcsolat kialakítása a kutya és a célcsoport között, a szociális képességek fejlesztése, empátiás készség fejlesztése, kommunikációs készség fejlesztése. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, sokat fejlődtek a gyerekek. Jól lehet motiválni a kutyussal. A gyerekek alig várják, hogy megérkezzen, és igyekeznek jól viselkedni egész nap. A szorongó gyerekek felengednek, kinyílnak, sokat mosolyognak, nevetnek. Aki órán türelmetlen, nem bírja kivárni, hogy sorra kerüljön, itt becsülettel jelentkezik, kivárja, hogy ő jöhessen. Memóriájukat is fejleszti (pl. megjegyezték a kézjeleket, amivel Tücsit irányíthatják). Már a kutya puszta jelenléte is ellazítja a gyerekeket, megnyugtatóan hat rájuk, csökken a stressz szint. A gyerekek kommunikációja fejlődik, illetve mindannyiuk szocializálódását segíti. A kutyákhoz való vonzódás, a játékosság mellett a kutyás foglalkozások mozgásos jellegében rejlik. A kutyával való interakció során a gyerekek impulzuskontrollt gyakorolnak, konstruktív módon bánnak saját agressziójukkal, hiszen irányító szerepben lehetnek anélkül, hogy sérüléseket okoznának.

 • Játékkölcsönzés

  Hétfőn délutánonként van nyitva a játékkölcsönző. Minden tanulónak lehetősége van saját felelősségre játékot kölcsönözni, amivel az osztályban vagy a diákotthonban játszhat. A csoportok is felfrissíthetik a játéktárukat, ha már unásig játszottak a régiekkel.

 • Boldog Iskola
 • Támogassa intézményünket 1%